Różne

Prawo autorskie- muzyka na weselach i nie tylko czyli problemy z ZAiKS.

Szanowni Państwo ponieważ wielokrotnie spotykam się z pytaniami odnośnie opłat dla ZAiKS poniżej przedstawiłem najważniejsze informacje
z tego zakresu. Prezentacja muzyki z nośników mechanicznych (płyty CD,płyty winylowe, pliki skompresowane)oraz wykonywanie utworów przez zespoły muzyczne i innych wykonawców, podlega opłatom z tytułu praw autorskich. Opłaty licencyjne z tytułu prezentowanej muzyki zazwyczaj wnosi lokal, w którym jest organizowana impreza. Właściciel restauracji, hotelu, domu weselnego, klubu czy pubu ma obowiązek podpisać z ZAIKS-em umowę w formie umowy licencyjnej stałej.
Pewnym jest, że domowe wesele przy odtwarzaczu CD w kręgu wyłącznie rodziny zwolnione jest z jakichkolwiek obowiązków wobec twórców, artystów wykonawców i producentów.
Mniejszy też kłopot będzie, gdy całość organizacji wesela powierzymy Domowi Weselnemu, restauracji lub u nich wynajmiemy salę.
Zarobkowe udostępnianie pomieszczeń w celu organizowania imprez z wykorzystaniem utworów objętych ochroną prawa, przeważnie poprzez ich wykonywanie lub odtwarzanie podczas wesel, jest wkroczeniem w autorskie prawa majątkowe opisane art.17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz.904 , Dz.U. Nr 197 z 2002 r. poz. 1661, Dz.U. Nr 91 z 2004 r. poz. 869), wymaga uzyskania zezwolenia uprawnionych i nie wyczerpuje zwolnienia z art.23 ustawy (użytek osobisty). Art.23 dotyczy tylko takiego korzystania z utworów w gronie osób będących w związku osobistym np. krewnych, powinowatych, bliskich przyjaciół, które ma charakter nieodpłatny a więc nikt bezpośrednio ani pośrednio nie odnosi z tego korzystania żadnych korzyści. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń, lokali na organizację imprez np. wesel, których nieodłączną częścią jest korzystanie z cudzej twórczości (muzyki) wskazuje na co najmniej pośredni związek zarobku z tym korzystaniem. W tym kontekście nawet ceremonie religijne w tym ślub kościelny, przy okazji których osiągane są pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowe lub artyści wykonawcy otrzymują wynagrodzenie, nie są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich organizacje i zapłaty wynagrodzeń autorskich (art.31 ustawy).
W myśl art.35 ustawy nawet wypełnienie przesłanek art.23 (użytku prywatnego) nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Zarobkowanie przy okazji korzystania z utworów muzycznych podczas imprez weselnych przez wynajmującego pomieszczenia lub restauratora lub zespół muzyczny wkracza w interesy majątkowe twórców – bez ich twórczości muzycznej to zarobkowanie nie byłoby możliwe – i wymaga uzyskania na takie korzystanie zezwolenia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS a w przypadku odtwarzania np. z płyt przez prowadzącego wesele DJa także organizacji chroniących prawa artystów wykonawców i producentów. Należy również zwrócić uwagę, że odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych ponosi nie tylko bezpośredni sprawca, np. wykonawca utworu ale również osoby określone art. 422 kodeksu cywilnego” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie) tj. kto nakłonił, był pomocny, świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.
Z uwagi na powyższe prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu pomieszczeń lub organizowaniu w pełni imprez weselnych lub innych rodzinnych i okazjonalnych itp., podczas których wykorzystywana jest chroniona muzyka, zobowiązani są do zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z utworów muzycznych. Dom Weselny, restauracja prowadząc zawodowo działalność usługową dotyczącą organizacji wesel zobowiązana jest do zalegalizowania wszelkich aspektów świadczonej usługi. Nie oznacza to wcale, że kosztami wynagrodzeń autorskich nie zostaną obciążeni państwo młodzi (a najlepiej teściowa) w rachunku za całą usługę weselną.
W sytuacji gdy nowożeńcy zdecydują się samodzielnie organizować wesele i oni angażują kapelę, oczywiście płacąc jej za granie, to także oni są odpowiedzialni za uzyskanie zezwolenia (licencji) na korzystanie z utworów i zapłatę wynagrodzeń autorskich (tzw.tantiem) za wykonane utwory. Taką licencje może posiadać także kapela i ona odprowadzić tantiemy za wesele. Warto jednak żeby państwo młodzi to sprawdzili. W przypadku kapeli świadczącej usługi weselne też może znaleźć zastosowanie w/w art. 422 kc i zasada pierwszorzędnej odpowiedzialności profesjonalisty parającego się określonymi usługami. Tak więc kapela zawodowo i regularnie świadcząca usługę muzyczną na weselach powinna posiadać licencję ZAiKS na wykonywanie utworów i odprowadzać wynagrodzenia autorskie za granie na weselach, bez względu na to gdzie się to granie odbywa.
Tak czy inaczej to Państwo Młodzi za sprawą umów, które zawierają zarówno z salą weselną oraz zespołem weselnym/djem weselnym powinni wyraźnie stwierdzić, kto opłaca tantiemy. Niestety prawo Zaiksu nie wskazuje wyraźnie osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Najczęściej jednak tantiemy są opłacane okresowo przez właścicieli sal weselnych, które oprócz samy wesel organizują także inne imprezy, gdzie wykorzystywana jest muzyka. Jest to najwygodniejszy sposób, jednak zawsze należy się upewnić, czy sale się z tego wywiązują.
Koszty opłat są uzależnione od miejsca: miasto, dzielnica, wieś oraz wielkości imprezy i ilości prezentowanych utworów. Cena za organizację wesela na 80 osób przy muzyce DJ wynosi około 180 zł Dlatego przed organizowaniem zabawy tanecznej w lokalu należy się upewnić czy lokal ten ma podpisaną umowę z ZAiKS-em.
Nasza firma załatwi za Państwa wszystkie formalności związane z opłatami ZAiKS

Dee Jay czy zespół? kogo wybrać?

Korzystanie z usług DJ-a na weselu staje się coraz bardziej powszechne.To bardzo dobrze że odchodzą do lamusa stwierdzenia :”wesele bez kapeli to jak stół bez jednej nogi”. Oczywiście DJ jest dobrym rozwiązaniem skierowanym do konkretnej grupy osób. Ma swoje plusy i minusy, postaram się nakreślić Państwu dylematy jakie towarzyszą osobą zastanawiającym się na wyborem oprawy muzycznej na wesele, oraz postaram się pomóc w podjęciu dobrej decyzji.
Zacznijmy od kosztów. Standardowa stawka DJ-a wynosi ok. 1500-2500 zł za jednodniowe wesele. Oczywiście są też takie osoby, które wymagają 500 zł, i takie, które nie zagrają za mniej niż kilka tysięcy.
Zespoły również mają bardzo zróżnicowane stawki. 3 osobowy zespół to koszt około 3 tysięcy. Tutaj również należy podkreślić, że istnieją zespoły po 2000 zł i takie po 8 tysięcy. Pod względem kosztów wygrywa Dee jay, choć przeliczając koszt ”na osobę” to wcale nie wypada znacznie taniej.

Drugi aspekt to uczta dla ucha. Zespoły zwykle grają na żywo lecz nie łudźmy się że 3 osobowy zespół zagra piosenki na tzw „żywca”. Zwykle w takich przypadkach muzyka odtwarzana jest z keyboardu (MIDI)- lub MP3,MINI DISC itp ewentualnie „dogrywane” są na żywo instrumenty takie jak saksofon, trąbka gitara… Niestety niektórzy idą zupełnie na łatwiznę i puszczają z playbacku nawet wokal…w takim przypadku nazwa „zespół muzyczny” jest dalekim nadużyciem.
Pamiętajmy również o tym że zespół muzyczny – grający na instrumentach nie jest w stanie dobrze poprowadzić wesela – w końcu muszą się zając śpiewaniem i graniem jednocześnie… Konieczne więc będzie zatrudnienie dodatkowej osoby- czyli wodzireja.
Dj nie gra na żywo – muzykę puszcza z płyt, na pewno dysponuje większym repertuarem (choć różnie to bywa),a wykonanie zawsze będzie oryginalne i nie ryzykujemy tutaj, że wyjdzie coś nie tak w tym zakresie.
Wiele osób jako minus korzystania z usług DJ-a wskazuje zrobienie z wesela dyskoteki i to właśnie zespół wg nich idealnie pasuje do klimatu wesela. Pamiętajmy jednak, że charakter imprez weselnych przez ostatnie lata stał się zupełnie inny. Nie jest to już zwykła „popijawa” lecz wielkie show, na którym prezentowane są coraz ciekawsze oraz oryginalniejsze pomysły organizatorów.
Tak naprawdę podstawowym wyznacznikiem tego czy wesele z zespołem czy też Dj-em wyjdzie lepiej są ludzie na jakich traficie. Najważniejsze, aby korzystać wyłącznie z usług sprawdzonych osób, które np. grały u naszych znajomych. Wskazanie jednoznacznie, że korzystniejszy jest wybór zespołu lub też DJ-a jest pozbawione sensu, zatem zanim podejmiecie decyzję długo się na nią zastanówcie.